Порядок роботи Приймальної комісії:

День тижня

Години роботи

Понеділок

09.00-17.00

Вівторок

09.00-17.00

Середа

09.00-17.00

Четвер

09.00-17.00

П’ятниця

09.00-17.00

Субота

ВИХІДНИЙ

(крім днів проведення вступних випробувань, надання рекомендацій та зарахування до НПУ

імені М. П. Драгоманова чи інших умов, передбаченими цими Правилами)

Неділя

 

ВИХІДНИЙ

(крім днів проведення вступних випробувань, надання

рекомендацій та зарахування до НПУ

імені М. П. Драгоманова чи інших умов, передбаченими цими Правилами)

 

Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.

 

Приймальна комісія працюватиме з 09.00 до 18.00 години

20 та 27 липня; 05 та 12 серпня

     

Етапи вступної кампанії для рівня «бакалавр»

Денна, заочна (дистанційна) та вечірня форми навчання

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі

11 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у НПУ імені М. П. Драгоманова

20 липня

(до 18.00 години)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити чи проходять співбесіду в НПУ імені М. П. Драгоманова

20 липня

(до 18.00 години)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання

20 липня

(до 18.00 години)

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних іспитів і не проходять творчі конкурси

27 липня

(до 18.00 години)

Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова творчих конкурсів (у декілька сесій)

18 липня по 27 липня

Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова вступних іспитів та співбесід

21 липня по 28 липня

Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова фахових вступних випробувань

21 липня по 27 липня

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала та пріоритетності заяв за кожним вищим навчальним закладом, ступенем, спеціальністю (спеціалізацією), з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за кошти державного

бюджету* та оприлюднюється

не пізніше

01 серпня

(до 12.00 години)

Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання оприлюднюється

не пізніше

01 серпня

(до 12.00 години)

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

 

-на місця за кошти державного бюджету відповідно до п. 1 р. ХV цих Правил;

05 серпня

(до 18.00 години)

-на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 10 серпня

Зарахування вступників до

НПУ імені М. П. Драгоманова:

 

-за кошти державного бюджету

не пізніше

12.00 години06 серпня

-за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю

(спеціалізацією))

не пізніше 12 серпня

Етапи вступної компанії для рівня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

 

Форма навчання

Денна

 

Заочна (дистанційна)

Вечірня

Початок прийому заяв та документів

 

04 липня

Закінчення прийому заяв та документів

 

25 липня

Строки проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

 

26 липня – 08 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

не пізніше 10 серпня

Термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти державного бюджету

 

не пізніше 15 серпня

18.00 год.

Терміни зарахування вступників:

   

за кошти державного бюджету

 

не пізніше 16 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 31 серпня

Перелік документів (згідно Правил прийому):

Заява (подається особисто технічному секретарю в 431 ауд. ЦК Пирогова, 9 згідно розкладу роботи приймальної комісії – див. «Порядок роботи Приймальної комісії»);

Паспорт / свідоцтво про народження для неповнолітніх та копії усіх заповнених сторінок;

Військовий квиток / посвідчення про приписку для військовозобов’язаних та копії усіх заповнених сторінок;

Диплом / атестат з додатком до нього та копії усіх сторінок (оригінал пред’являється, але залишається у вступника до зарахування, подача оригіналу відбувається пізніше – див. «Порядок роботи Приймальної комісії»);

Сертифікат ЗНО 2016 (для бакалаврату) та копії усіх сторінок;

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Два конверти з марками (по Україні);

Паперова папка на зав’язках.

Якщо є особливі підстави для зарахування (пільги тощо) – оригінали і копії документів про пільговий вступ.

Копії не потрібно завіряти у нотаріуса, все завіряється технічними секретарями приймальної комісії при наявності оригіналів.

Додаткові бали нараховуються за:

  • наявність опублікованих статей за обраною спеціальністю у фахових наукових журналах (1 стаття – 10 балів);
  • наявність опублікованих статей за обраною спеціальністю в наукових рецензованих виданнях та збірках студентських наукових робіт (1 стаття – 4 бали);
  • наявність доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях за обраною спеціальністю (1 доповідь – 4 бали);
  • наявність доповідей на університетських конференціях за обраною спеціальністю (1 доповідь – 2 бали);
  • наявність диплома призера  міжнародних олімпіад (1 диплом – 20 балів), всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт (1 диплом – 10 балів), університетських фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт (1 диплом – 4 бали).

Для зарахування додаткових балів необхідно пред’явити оригінал друкованого видання та подати копії першої і другої сторінки друкованого видання і всіх сторінок статті/доповіді. Пред’являється диплом призера та подається його копія.

 

 

 

   
© NPUROUNDER