Угода про співпрацю

між Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Факультетом соціально-економічної освіти
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

 

   
© NPUROUNDER