14.12.2021

 

2021 успіхів на іспитах 200 x 190Незабаром стартують зимові свята, а це означає, що наразі у магістрів Соціально-правового факультету у розпалі підсумкова атестація. 14 грудня 2021 року студенти спеціальності 052 Політологія зробили черговий крок на шляху отримання диплома, успішно пройшовши етап усного іспиту.
2021 ДЕК політологів 200 x 89Відкрила марафон 24-Мпол група. Екзаменаційна комісія, а саме завідувачка кафедри політичних наук, докторка політичних наук, професорка Бабкіна Ольга Володимирівна, докторка політичних наук, професорка Остапенко Марина Анатоліївна, кандидатка політичних наук, доцентка Горбатенко Ірина Анатоліївна, на чолі з член-кореспондентом НАН України, докторкою політичних наук, професоркою - Зеленько Галиною Іванівною, відзначили високий рівень підготовки у студетів, обізнаність в актуальних політичних подіях України та глобальних проблемах сучасності. Далі настала черга 24-Мполз групи. Незмінна комісія та голова ЕК заочної форми навчання, віце-президент ГО «Академія політичних наук», доктор політичних наук, професор – Горбатенко Володимир Павлович – відзначили у них не меншу цілеспрямованість, а також, вміння висловлювати оціночні судження та узагальнення. Результати іспитів були досить високими і всі студенти заслуговують на повагу за свої старання.
Побажаємо нашим екзаменаційним комісіям терпіння, а магістрам – удачі під час захисту магістерських дипломних робіт!

   
© NPUROUNDER