3.02.2022

 

2022 практика політологів 200 x 200Практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою. 3 лютого 2022 року на Соціально-правовому факультеті в онлайн форматі були проведені настановчі конференції з практик для студентів 2-го та 3-го курсів зі спеціальності 052 «Політологія».
2022 практика політологів конференція настановча 200 x 95Зокрема, студенти-політологи 2-го курсу проходять 4-х тижневу навчальну фахову практику в політичних інституціях (політичних партіях та громадських організаціях), де вони отримують практичні навички у сфері політичної аналітики, аналізу та обробки політичної інформації, формують уявлення про політичну сферу та професію політолога (керівництво практикою здійснює кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Карнаух Анна Анатоліївна).
Студенти 3-го курсу проходять 6-ти тижневу виробничу стажистську практику. Виробнича стажистська практика розглядається як одна з основних виробничих практик, що є неодмінною частиною професійної підготовки фахівця-політолога, вона є засобом формування системи професійних умінь і навичок (керівництво практикою здійснює кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Горбатенко Ірина Анатоліївна).
Базовими об’єктами практик є: ГО «Система народного контролю «Слово і Діло»», ГО «Всеукраїнська громадська організація «Солідарна молодь»», ГО «Громадський рух «Інтереси киян»», ГО «Форум нових політичних лідерів», Державний інститут сімейної та молодіжної політики, Інститут публічної політики та консалтингу, Політична партія «Сила і честь», Молодіжна партія України тощо.

   
© NPUROUNDER