8.02.2022

 

2022 Зустріч зТомашем Куком 200 x 150В рамках реалізації проєкту «Подвійний диплом» (Україна-Польща) та академічної мобільності відбулася зустріч з проректором Вищої лінгвістичної школи (ВЛШ) (м. Ченстохова, Польща) Томашем Куком.
На зустріч були запрошені викладачі та студенти з Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Метою даного проєкту є залучення широких верств населення до освітніх програм у Польщі, адаптованих до українського законодавства та нормативів, враховуючи сучасні вимоги ринку праці; забезпечення вільного доступу української молоді України до цих програм на пільгових умовах.
Зустріч було спрямовано на студентів спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Дошкільна педагогіка», «Початкове навчання».
Представники університетів, а саме: завідувачка кафедри соціальної політики Ярошенко А. О., професорка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Іванчук М. Г., завідувачка кафедри педагогічної науки та психології Поясик О. І., доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Романишин Р. Я., завідувачка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Романюк С. З. обмінялися думками щодо узгодження навчальних планів та розширення можливостей навчання для студентів.
Студенти можуть здобути якісну європейську освіту за різнотерміновими програмами паралельного навчання з отриманням для студентів одночасно двох державних дипломів (українського та європейського).
Переваги програми:
• Доступність. Адаптовані програми навчання для українців, знижки від 60 % до 100%, стипендії.
• Індивідуальний підхід.
• Престижність і європейська якість. Нострифікація європейських дипломів.
• Стажування і практика на підприємствах Євросоюзу.
• Міжнародні виставки, конференції, олімпіади.
• Дозвілля і молодіжні ініціативи.
Вища лінгвістична школа у Ченстохові розпочала свою діяльність у 1992 році і на сьогоднішній день посідає провідні місця у польських рейтингах вищих навчальних закладів. Завдяки програмі дистанційної освіти (E-learning) Вища лінгвістична школа є відомою у Польщі. Особливий підхід до кожного студента підтверджує гасло Вищої лінгвістичної школи, що для неї важливими є люди «Ważni są ludzie».

Координатор проєкту:
доктор філософських наук, професор Ярошенко А.О.
тел. 050-972-65-20
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

   
© NPUROUNDER