21.03.2022

 

У зв’язку з триваючим воєнним станом, запровадженим Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, відповідно до пункту 9 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2022 року № 1/3417-22 та рішення Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 21 березня 2022 року, Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Петрович Андрущенко 21 березня 2022 року видав наказ № 58 «ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» яким відновив навчальний процес в Університеті з 24 березня 2022 року.
Детальніше…

   
© NPUROUNDER