3.05.2022

 

2022 Круглий стіл Гавронської 1 200 x 125Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Соціально-правового факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Гавронська Тетяна Володимирівна організувала круглий стіл на тему: «Конституційні права громадян і їх захист в сучасних реаліях» з викладачами і студентами факультету. 2022 Круглий стіл Гавронської 2 200 x 125Були підняті гострі теми з приводу захисту прав громадян в даний період часу. На круглому столі виступили викладачі кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін, а саме: Стеценко Валентина Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри; Купіна Людмила Францівна - доктор юридичних наук, професор кафедри; Губань Радим Васильвич, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Гавронська Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри; Деркачова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри. Студенти Соціально-правового факультету та Історико-філософського факультетів підготували доповіді в яких піднімали проблеми захисту прав громадян. Дискурс був цікавим і повчальним.

   
© NPUROUNDER