22.06.2022

 

2022 Підсумкова вчена рада 1 200 x 99На Соціально-правовому факультеті відбулося підсумкове засідання Вченої ради факультету. Голова Вченої ради, професор Євтух Володимир Борисович розпочав роботу з порядку денного, зокрема, було розглянуто наступні питання:
1. Про завершення літньої заліково-екзаменаційної сесії та підведення підсумків 2021-2022 навчального року.

Доповідач: заступниця декана з виховної роботи доц. Голубенко Т.О.

2. Про підсумки рейтингового оцінювання викладачів кафедр факультету за 2021-2022 н.р.

Доповідач: доц. Макарова О.В.

3. Про присвоєння вченого звання професора кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Купіній Людмилі Францівні.

Доповідач: зав. кафедрою правознавства та галузевих юридичних дисциплін професор Стеценко В.Ю.

2022 Підсумкова вчена рада 2 200 x 2674. Про оновлення освітніх програм та навчальних планів відповідно до «Положення про освітні програми та навчальні плани в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (нова редакція)» (затвердженого Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова 22 грудня 2021 р., протокол №6).

Доповідачі: гаранти освітніх програм та завідувачі кафедр

5.Про рекомендацію до друку Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова, серія «Політичні науки», вип. 31.

Доповідач: зав. кафедрою політичних наук проф. Бабкіна О.В.

2022 Підсумкова вчена рада 3 200 x 2676.Про рекомендацію до друку матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародної участі «Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження», проведеною кафедрою управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції: Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародної участі 26-27 травня 2022 року / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К. : Ореол-сервіс, 2022. – 80 с.

Доповідач: в.о. завідувача кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції доц. Крохмаль Н.В.

7.Про рекомендацію до друку збірника студентських наукових праць кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції: Європейські студії. Управління. Економіка. Освіта: Збірник студентських наукових праць / Гол. ред. Жижко Т.А.; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – Випуск 10. – 94 с.

Доповідач: в.о. завідувача кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції доц. Крохмаль Н.В.

2022 Підсумкова вчена рада 4 200 x 2678. Про зарахування результатів підвищення кваліфікації кандидата економічних наук, доцента кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Качан Ганни Миколаївни та кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Вакуленко Олени Василівни.

Доповідачі: в.о. завідувача кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції доц. Крохмаль Н.В. та зав. кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Вайнола Р.Х.

9. Про затвердження:
- навчально-методичних видань, програм практик, навчальних програм (ОС «бакалавр» та «магістр» спеціальностей 073 Менеджмент, 124 Системний аналіз) кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції.

Доповідач: в.о. завідувача кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції доц. Крохмаль Н.В.

- навчальних програм ОС «бакалавр» та «магістр» спеціальності 081 – Право

Доповідач: завідувач кафедрою теорії та історії держави і права проф. Андрусишин Б.І.

10. Різне:
2022 Підсумкова вчена рада 5 200 x 267За сумлінну працю та активну участь у структуруванні діяльності Соціально-правового факультету Подяками декана факультету, члена-кореспондента НАН України Володимира Борисовича Євтуха були відзначені представники професорсько-викладацького складу факультету та студенти:
Бабкіна Ольга Володимирівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук
Булатевич Микола Миколайович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та публічних комунікацій
Бульчик Катерина, голова студентського парламенту Соціально-правового факультету
Вайнола Рената Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної освіти та соціальної роботи
Вакуленко Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи, голова профспілкової організації
Голубенко Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи, заступник декана факультету по роботі зі студентами
Дубчак Леся Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
Деркач Тетяна, голова студентського профбюро факультету
Зайков Владислав, студент другого курсу, спеціальності Соціальна робота
Івженко Ірина Борисівна, кандидат наук з держ. управління, доцент, викладач кафедри соціальної освіти та соціальної роботи
Карнаух Анна Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук, заступник декана факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Карпенко Олена Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної освіти та соціальної роботи
Кравчук Ірина, староста групи, спеціальності Соціальне забезпечення
Крохмаль Наталія Василівна, кандидат філософських наук, доцент, професор, в.о. завідувачки кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Купіна Людмила Францівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
Прокопенко Катерина Петрівна, методист денної та заочної форми Соціально-правового факультету
Сандугей Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та економічної освіти, секретар Вченої ради факультету
Сінг Родіон, студент другого курсу, спеціальності Політологія
Стеценко Валентина Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін
Сухицька Наталія Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціальної політики
Тюменцева Тетяна Вікторівна, директорка Центру у м. Лубни
Хоменко Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології та публічних комунікацій
Черній Людмила Віталіївна, кандидат історичних наук, професор, завідувачка кафедри соціології та публічних комунікацій
Чугаєвський Віталій Григорович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціології та публічних комунікацій, голова науково-методичної ради
Ширяєва Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, професор, директор Центру вечірнього навчання
Шитий Станіслав Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, модератор сайту
Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної політики.

Бажаємо мирного неба всій Україні!

   
© NPUROUNDER