29.09.2022

 

2022 підписання меморандума 200 x 131На засіданні Вченої ради університету відбулося урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Головним управлінням Держпраці у Київській області. Зі сторони Університету Меморандум підписав ректор НПУ імені М.П. Драгоманова доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, член-кореспондент НАН України Андрущенко Віктор Петрович, зі сторони ГУ Держпраці у Київській області – перший заступник начальника Головного управління Держпраці у Київській області Глущенко Микола Павлович.
2022 Меморандум Купіної 200 x 150Положеннями Меморандуму основними напрямами співпраці визначено організацію освітніх, наукових заходів; можливість участі викладачів та (або) здобувачів вищої освіти в науково-дослідницьких роботах; впровадження сторонами дуальної форми здобуття вищої освіти для вдосконалення практичної складової освітнього процесу; сприяння в організації проведення підвищення кваліфікації працівників сторін, організація заходів щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників тощо.
Ініціатором укладення Меморандуму виступила професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Соціально-правового факультету, доктор юридичних наук Купіна Людмила Францівна, яка є керівником виробничої практики студентів спеціальності 081 «Право», співпраця щодо організації якої є ключовим із напрямів діяльності сторін Меморандуму.
Укладення Меморандуму про співпрацю - це створення можливостей для студентів-правників закріплювати свої теоретичні знання на практиці, вчитися застосовувати норми чинного законодавства для врегулювання суспільних відносин, відпрацьовувати навички роботи з документами, бути присутніми на консультаціях громадян спеціалістами, а також переймати досвід фахівців.

   
© NPUROUNDER