9.11.2022

 

2022 збірник післявоєнний світ 200 x 267Вийшов друком збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності», яка відбулася в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 15 квітня 2022 року.
До збірника увійшли виступи, доповіді та повідомлення, виголошені під час роботи Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності», серед яких наукові праці професорсько-викладацького складу Соціально-правового факультету:
Бибик Д.Д. Розширення можливостей мультидисциплінарної взаємодії волонтерських та благодійних організацій в умовах воєнного стану.
Вайнола Р.Х. Суспільно орієнтоване навчання як засіб соціалізації студентської молоді.
Голубенко Т.О. Особливості організації патронажної роботи в умовах воєнного стану: реалії та перспективи.
Євтух В.Б. Еволюція соціокультурних проєктів у турбулентних ситуаціях.
Карнаух А.А., Гайворонська О.Р. Корупція у фінансуванні політичних партій.
Кісла Г.О., Черній Л.В. Методологічні підходи дослідження феномену війни в соціології: український дискурс.
Колесніченко М.В. Соціальна когезія в українському суспільстві: перспективи у повоєнний час (етнічний аспект).
Купіна Л.Ф. Особливості реалізації права на працю під час військового стану.
Міхеєва О.Ю. Актуальність волонтерської діяльності у період війни.
Пєсцов Р.Г., Мікулін В.П. Мирові суди: історія та перспективи запровадження у вітчизняну правову систему.
Савельчук І. Очікування та орієнтація на майбутнє: виклики під час війни для сучасної учнівської та студентської молоді.
Шишова О. Вербальні комунікації – запорука успіху у волонтерській діяльності.
Щотова Ю.В., Івженко І.Б. Волонтерські практики в умовах воєнних дій.

 

Бібліографічне посилання: Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 15 квітня 2022 р. / Редколегія: В. П. Андрущенко (голова), І. Г. Вєтров (заст. голови, відп. ред.), Г. М. Торбін (заст. голови), О. В. Потильчак (упорядн.). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. 157 с.

   
© NPUROUNDER