Науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія і практика» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2002 році Всеукраїнською громадською організацією «Ліга соціальних працівників України», Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Благодійною організацією «Фонд соціальної роботи». Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 15517-4089 ПР від 18.08.2009 року.

Centre International de l'ISSN: 2415-8011.

У журналі висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, психології, сучасних педагогічних технології та інших галузей педагогічної науки.

Науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічні науки/соціальна педагогіка), затвердженого постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. №  1-05/3.

   
© NPUROUNDER