2022 профорієнтація соціологів 200 x 133Основною метою установи вищої освіти з профорієнтаційної роботи є залучення професорсько-викладацького складу Соціально-правового факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедр, студентів до активної участі в науково обґрунтованій системі заходів з професійної орієнтації молоді, приведення освітніх потреб абітурієнтів у відповідність з ринком праці на основі особистісно-орієнтованого підходу та створення умов для формування ними обґрунтованих професійно-освітніх планів.   
© NPUROUNDER