16.05.2022

 

2022 Міжнородний круглий стіл кафедри соціадбної політики 200 x 95Кафедрою соціальної політики Соціально-правового факультету Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова спільно з Вищою лінгвістичною школою (м.Ченстохова, Польща) відбувся Міжнародний круглий стіл на тему: «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. НОВІ МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ».
2022 Міжнородний круглий стіл кафедри соціадбної політики 2 200 x 95Організаторами круглого столу виступили: Ярошенко Алла – докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної політики НПУ імені М.П. Драгоманова, Dr. Edyta Sadowska – Associate Professor of the University College of Social Sciences in Czestochowa, Poland Institute of Pedagogy та Mgr Tomasz Kuk, Prorektor ds. współpracy z Ukrainą.
Під час роботи, обговорювалися питання підготовки фахівців у післявоєнний період, роль педагога у формуванні ціннісних орієнтацій у післявоєнний період та нові можливості співпраці з міжнародними інституціями.
За результатами міжнародного круглого столу було сформовано план заходів для подальшої співпраці.

   
© NPUROUNDER