Шановні студенти денної і заочної форм навчання, які обрали через персональний кабінет електронного програмного середовища ІАСУ «Університет» для включення до робочого навчального плану на 2022/2023 н.р. дисципліни вільного вибору. Доводимо до Вашого відома накази на вибіркові дисципліни сформовані на основі зробленого Вами вибору.

Для студентів денної форми навчання

 

Для студентів заочної форми навчання

   
© NPUROUNDER