2022 збірник освіта і наука 2022 200 x 274Повідомляємо, що опубліковано збірник матеріалів звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука - 2022», що відбулася 10-16 травня 2022 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
Збірник сформовано за результатами пошуково-просвітницької та науково-дослідницької роботи студентів та аспірантів університету, зокрема, Соціально-правового факультету. До збірки увійшли наукові матеріали, що дають уявлення про сучасні пріоритетні напрями дослідження проблем в галузях права, політології, соціології, економіки, соціальної роботи, соціальної педагогіки, менеджменту тощо.


Бібліографічне посилання: Освіта і наука − 2022. Зб. наукових праць. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – 1260 с.


Зі збірником можна ознайомитись на сайті наукової бібліотеки Університету…

   
© NPUROUNDER