viber_image4.jpgСЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

18 квітня 2018 року

вул. Саратівська, 20

Секція 4. Актуальні проблеми соціології

Керівник секції: кандидат філософських наук, професор Степико В.П.

Модератори: ст. викладач Тітченко О.Б., викладач Щілінська Г.В.

Доповіді:

 1. Зайцева Ольга Ігорівна – «Прояви воєнної пропаганди у контексті військового конфлікту», науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Сюсель Ю.В.
 2. Мусаєва Лілія Андріївна – «Етнічність як фактор шлюбного вибору: результати наукового дослідження», науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Сюсель Ю.В.
 3. Савченко Інна Олександрівна - «Суїцид як соціальна проблема», науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри соціології Степико В.П.
 4. Черних Анастасія Валеріївна - «Життєві цінності населення: соціологічний вимір», науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри соціології Степико В.П.

Повідомлення:

 1. Бєлов Владислав Ігорович – «Маніпулятивні практики ЗМІ», науковий керівник канд. філос. наук, доцент, професор кафедри соціології Степико В.П.
 2. Герасименко Альона Вікторівна – «Деякі аспекти гендерної політики в Україні», науковий керівник - кандидат філософських наук, професор кафедри соціології Кісла Г. О.
 3. Демиденко Анастасія Юхимівна – «Здоровий спосіб життя сучасної студентської молоді», науковий керівник - старший викладач кафедри соціальних та публічних комунікацій Пиголенко Л.В.
 4. Дятлов Григорій Юрійович – «Новітні технології у проведенні соціологічних досліджень», науковий керівник - кандидат філософських наук, професор кафедри соціології Кісла Г.О.
 5. Коптій Олександра Олександрівна – «Насильство над дитиною як предмет дослідження соціології дитинства», науковий керівник - старший викладач кафедри соціальних та публічних комунікацій Пиголенко Л.В.
 6. Маржановська Інна Дмитрівна – «Аналіз міграційних процесів серед студентської молоді в Україні», науковий керівник – старший викладач кафедри соціальних та публічних комунікацій Пиголенко Л.В.
 7. Попович Єлизавета Володимирівна – «Соціальні мережі як сучасний комунікативний простір студентської молоді», науковий керівник кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри соціології Степико В.П.
 8. Прокопенко Євгенія Юріївна – «Соціалізація дітей в оздоровчих закладах: основні концепції», науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних та публічних комунікацій Черній Л.В.
 9. Савченко Михайло Миколайович - «Етапи формування локальної спільноти», науковий керівник - кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних та публічних комунікацій Штепа С.О.
 10. Светницька Анастасія Олексіївна – «Торгівля людьми як сучасний прояв рабства: соціологічний дискурс», науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Сюсель Ю.В.
 11. Сімонов Микита Андрійович – «Сучасна освіта в Україні: концепції, проблеми, можливості», науковий керівник - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету Євтух В.Б.
 12. Сомко Олексій Володимирович - «Роль дипломатії у вирішенні політичних конфліктів в Україні», науковий керівник - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету Євтух В.Б.
 13. Шилова Дар’я Сергіївна - «Релігія як суспільно-історичне явище», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціології Чугаєвський В.Г.
 14. Яцюк Ірина Володимирівна - «Інформаційна війна у сучасному науковому дискурсі», науковий керівник кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Сюсель Ю.В.

viber_image_1.jpgviber_image6.jpgviber_image5.jpgviber_image3.jpgviber_image2.jpg

   
© NPUROUNDER