Секція 2. Актуальні проблеми розвитку економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень.

Керівник секції: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Страшинська Л.В.

Секретар: кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.

Доповіді та повідомлення:

 1. Андрійчук Марина Віталіївна - «Підходи до оцінки ефективності функціонування ринку праці», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Сандугей В. В.
 2. Бурцева Світлана Ігорівна - «Банківська система в умовах кризи та економічної нестабільності», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л. А.
 3. Бойко Катерина Юріївна - «Рівень життя в Україні: сучасність та перспективи», науковий керівник - викладач Ілюхіна В.В.
 4. Ващенко Анастасія Володимирівна - «Проблема безробіття в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 5. Вдовиченко Вікторія Олегівна - «Роль національних традицій та релігії у розвитку продуктивних сил Японії», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 6. Високіх Валерія Володимирівна - «Валютний ринок України», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 7. Гарбар Марина Василівна - «Необхідність, суть та форми приватизації в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Сандугей В.В.
 8. Гевко-Нагірняк Марина Валеріївна - «Аналітичний інструментарій сучасного менеджера», науковий керівник - доктор економічних наук, професор Страшинська Л.В.
 9. Глущенко Тетяна Олександрівна - «Сучасний стан ринкової інфраструктури в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 10. Горб Ольга Володимирiвна - «Аналiз сильних та слабких сторiн Украiни в економiчному розрiзi», науковий керівник - викладач Ілюхіна В.В.
 11. Джумагельдієв Нокер Гошагелді огли - «Причины безработицы в Туркменистане», науковий керівник-кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 12. Духніцький Юрій Олексійович - «Сучасні тенденції тіньової економіки в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Сандугей В.В.
 13. Дяченко Олена Андріївна - «Тіньова економіка в Україні: масштаби та шляхи детінізації», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Красман Н.В.
 14. Замятіна Валерія Олександрівна - «Ринок інформаційних технологій України в економічному вимірі», науковий керівник - викладач Ілюхіна В.В.
 15. Залізняк Марина Олександрівна - «Податкове навантаження в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Біла І.С.
 16. Іванченко Дарія Григорівна - «Грошово-кредитна політика Словаччини», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Біла І.С.
 17. Іллічова Ємілія Іванівна - «Державно-приватне партнерство як механізм активізації інноваційної складової економікиУкраїни», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Біла І.С.
 18. Калiнiна Лілія Константинівна - «Приховування доходів працівників: причини і наслідки», науковий керівник - старший викладач Манжула Є.В.
 19. Ковальчук Марія Олегівна - «Соціальна політика в Україні», науковий керівник - викладач Ілюхіна В.В.
 20. Карижська Поліна Григорівна - «Приватизація в Україні», науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Бицюра Юрій Васильович.
 21. Кім Владислав Дмитрович - «Стан та проблеми запровадження СНР-2008 в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 22. Клеменчук Анастасія Сергіївна - «Віртуальні підприємства: сутність та можливості», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Біла І.С.
 23. Коваленко Оксана Іванівна - «Сучасний стан та особливості безробіття в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, старший викладач Седляр Д.О.
 24. Копинець Марина Василівна - «Про державні програми приватизації в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Сандугей В.В.
 25. Коритна Оксана Анатоліївна - «Ефективність антиінфляційної монетарної політики в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 26. Крохмаль Альона Ігорівна - «Продуктивність праці та напрями її підвищення в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Красман Н.В.
 27. Кушнеренко Максим Володимирович - «Відносини власності в Україні на сучасному етапі», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Сандугей В.В.
 28. Лі Бін- «Торговельно-економічне співробітництво України і Китаю», науковий - керівник кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 29. Маликова Аліна Сергіївна - «Закордонний досвід використання інтерім-менеджменту», науковий керівник - старший викладач Манжула Є.В.
 30. Мельник Анастасія Юріївна - «Потреби та їх роль в економічному розвитку суспільства», науковий керівник - викладач Ілюхіна В.В.
 31. Мизюк Альона Олександрівна - «Проблема стабільності національної грошової одиниці в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А..
 32. Ніколюк Вікторія Іванівна - «Ринок цінних паперів в Україні», науковий керівник кандидат - економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 33. Першина Наталія Олександрівна - «Теорія «послуг» Ф. Бастіа», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 34. Погорелова Олена Ігорівна - «Соціальний захист населення в сучасній Україні», науковий керівник - викладач Ілюхіна В.В.
 35. Радченко Марина Вячеславівна - «Податки як основне джерело формування доходів державного бюджету України», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Красман Н.В.
 36. Рак Олена Олексіївна - «Грошові агрегати та їх структура в розвинутих країнах світу», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 37. Рокіцька Ульяна Миколаївна - «Соціально-екномічна ефективність податково-бюджетної політики в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 38. Селезньова Тетяна Андріївна - «Інфляція в Україні та шляхи її стримування», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Красман Н.В.
 39. Семенова Олена Сергіївна - «Бідність працюючого населення: причини, прояви та наслідки», науковий керівник - кандидат економічних наук, старший викладач Седляр Д.О.
 40. Сливченко Ірина Віталіївна - «Проблеми зайнятості та безробіття в Україні», науковий керівник - старший викладач Манжула Є.В.
 41. Собченко Тетяна Віталіївна - «Соціальна політика в національній моделі економіки США», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 42. Стеценко Світлана Євгенівна - «Антимонопольне регулювання в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 43. Терещенко Олександра Сергіївна - «Державні банки та їх роль в економіці України», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Красман Н.В.
 44. Турченко Віктор Валерійович - «Проблеми оцінки добробуту нації», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 45. Уманець Марія Євгеніївна - «Світовий ринок нафти та вплив зниження ціни на нафту на економіку Російської Федерації», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
 46. Фоміна Тетяна Романівна - «Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Красман Н.В.
 47. Чураченко Олександра Сергіївна - «Економічне зростання та шляхи його забезпечення в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
 48. Чураченко Олександра Сергіївна - «Особливості застосування засобів стимулювання збуту в роздрібній торгівлі», науковий керівник - доктор економічних наук, професор Страшинська Л.В.
 49. Якушова Юлія Олегівна - «Проблеми державної політики зайнятості в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.

   
© NPUROUNDER