Снимок экрана 2021 03 16 в 14.37.34Національний університет оборони України мені  Івана  Черняховського

кафедра військової підготовки

Інформація щодо навчання за програмою підготовки

офіцерів запасу  у  2021 році для розміщення на сайтах закладів вищої освіти України

 

посилання  Презентація / Детальна інструкція прийому

 

Набір громадян на навчання у 2021 році в НУОУ імені Івана Черняховського сплановано проводити у три етапи:

1 етап: з 01.12.2020 по 31.03.2021 року – етап ознайомлення громадян із правилами відбору на навчання, особливостями підготовки та проведення відбору в умовах карантинних обмежень, інформаційної (агітаційної) роботи, порядком проведення військової підготовки, здачі вступних випробувань тощо. Ця інформація розміщена на офіційному сайті університету за посиланням https://nuou.org.ua/osvita/studentam. Організовано надання консультативної допомоги засобами зв’язку. Необхідна для вступу на навчання інформація розміщується також на офіційних сайтах закладів вищої освіти.

2 етап: з 01.02.2021 по 31.03.2021 року – етап подачі документів до відбіркової комісії університету (в тому числі і з використанням електронних ВЕБ-ресурсів), проходження медичного огляду (за направленнями відбіркової комісії), підготовки до вступних іспитів, проведення необхідних консультацій, зустрічей із бажаючими навчатися тощо. За досвідом, це час найбільш раціонального розподілу зусиль вступниками (якісна підготовка до іспитів, швидке проходження ВЛК, відсутність черг тощо).

3 етап: з 01.04.2021 по 30.08.2021 року – етап проведення конкурсного 

відбору громадян України на навчання. На цьому етапі існує можливість вибору громадянами (після надання до відбіркової комісії необхідних документів та медичної довідки) дня та місяця здачі вступних іспитів в межах визначеного терміну та Плану відбору. Також на цьому етапі зберігається можливість подачі документів на навчання та проходження медоглядів для тих, хто своєчасно не прийняв такого рішення.

       Разом з тим необґрунтоване затягування (відтермінування) громадянами часу подачі документів для вступу, проходження відбору або медичного огляду, як правило, призводить до суттєвих проблем в літні місяці із своєчасним проходженням (завершенням) конкурсного відбору та, як наслідок, до відмови громадянину щодо зарахування на навчання.

 

 

ДОВІДКОВО

 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського  є провідним вищим військовим навчальним закладом нашої держави з більше чим 100-річним досвідом підготовки військових фахівців. Організація, порядок планування та методика здійснення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу в університеті визначені на цей час на підставі вимог Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про вищу освіту”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  01  лютого  2012 року  № 48  (зі змінами) та Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом МОУ/МОНУ від 14 грудня 2015 року №719/1289 (зі змінами). 

Згідно вищезазначених нормативних документів до конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статті, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання за станом здоров’я.

Військова підготовка громадян України в університеті з 01.09.2021 року буде проводитись за наступними напрямками (спеціальностями): 

  • Морально-психологічне забезпечення військ;
  • Продовольче та речове забезпечення; 
  • Математичне та програмне забезпечення; 
  • Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ; 
  • Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних 

підрозділів;

  • Застосування інженерно – технічних підрозділів; 
  • Застосування механізованих, десантно-штурмових та артилерійських підрозділів; 

Організація пожежної безпеки.

 

 

 

Умови та порядок прийому на навчання:

 

1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.

2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією Національного університету оборони України. Терміни проведення – з 01 квітня по 30 серпня поточного року.

3. Подача документів до Відбіркової комісії НУОУ проводиться в період – з 1 лютого по 30 липня поточного року

 

4. Порядок подачі документів громадянами України на навчання.

4.1 Студенти, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки  повинні подати заяви в деканати факультетів (інститутів) на ім’я декана факультету за місцем основного навчання.

4.2 Інші категорії громадян України (що вже мають вищу освіту) – на ім’я голови відбіркової комісії НУОУ.

    4.3 Кандидати на  навчання  надають  до  Відбіркової  комісії  НУОУ  встановлений перелік документів, а саме: підписана заява  (зразок додається); службова   характеристика; копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) 2 шт.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 2 шт.;  копія приписного свідоцтва (крім дівчат) – 2 шт.; автобіографія складена власноруч (зразок додається) ; фото 3х4 – 4 шт. (кольорові); довідка з деканату про форму навчання  та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки); оригінал медичної довідки із військкомату про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (надається після  проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає  відбіркова  комісія НУОУ.   Медичний   огляд   військово-лікарськими  комісіями  районних  (міських) військових комісаріатів  громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації).

    4.4 Наявність вищезазначеного  комплекту  документів  та  позитивний  висновок ВЛК надає право  (допуск)  кандидату  до  складання  вступних  випробувань.

 

 

5. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчання

5.1 З метою оцінки рівня готовності кандидатів до  навчання громадяни України складають вступні випробування. 

5.2 Вступні випробування проводяться у період із  01 квітня по 30 серпня поточного року на навчально-матеріальній базі НУОУ згідно графіку випробувань

5.3  Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного, психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.

5.4  За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список 

5.5  Під час проходження конкурсного відбору (здачі вступних випробувань) кандидат на навчання повинен мати при собі оригінали паспорта громадянина України та приписного свідоцтва.

     5.6 Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.

Після зарахування на навчання між громадянином (студентом)  та начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, укладається контракт про військову підготовку.

      Студенти мають можливість проходити військову підготовку, як за власні кошти , так і за кошти державного бюджету.

      Військова підготовка складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини на базі навчального центру НУОУ та навчального збору.

      Після проходження програми навчального збору та складання випускного екзамену студенти, які проходять військову підготовку, в урочистих умовах складають  Військову присягу згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

      Термін навчання за програмою підготовки офіцерів запасу для студентів складає 2-а роки.

      Після складання випускних екзаменів громадяни (студенти), які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до присвоєння відповідного первинного військового звання офіцера запасу.

  Важливо також, що громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, надається відстрочка від призову на строкову військову службу. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу (відповідно змінам до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 2019 року).

 

Додаткова інформація: 271-09-78, 271-09-72, 

kafedraviiskovoyi@ukr/net

 

плакат

   
© NPUROUNDER