30.03.2023

 

2023 вчена раду уду 1 200 x 150Відбулося чергове засідання Вченої ради Університету, на якому члени ради заслухали доповідь декана Факультету соціально-політичних наук Володимира Євтуха, який поінформував про досвід впровадження освітньо-професійних програм на Факультеті. Сьогодні їх налічують 9, зокрема:
3 освітні програми першого (бакалаврського) рівня
- 054 Соціологія (ОПП «Соціальні комунікації та PR-технології),
- 052 Політологія,
- 051 Економіка (ОПП «Економіка»),
4 освітні програми другого (магістерського) рівня
- 054 Соціологія (ОПП «Соціальні комунікації та PR-технології»),
- 052 Політологія,
- 051 Економіка (ОПП «Економіка»),
- 011 «Освітні педагогічні науки» (ОПП «Наукова освіта та наукова комунікація»)
та 2 освітні програми третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії
- 052 Політологія,
- 054 Соціологія.
2023 вчена раду уду 2 200 x 150Освітньо-професійні програми мають відповідні навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Активною є також міжнародна співпраця факультету з Латвійським, Ягеллонським та Варшавським університетами в освітньому (формування спільної освітньої програми для магістерського рівня) та науковому (проведення конференцій, підготовка спільного видання наукового часопису, розробка проєктів в рамках програми Жан Моне Модуль Еразмус+ та проведення Школи академічного письма в межах реалізації проєкту «Розвиток культури демократії в Норвегії, Україні та Палестині» та ін. напрямках).
В обговоренні доповіді взяли участь проф. Вернидуб Р.М. – проректор з навчально-методичної роботи; проф. Торбін Г.М. – проректор з наукової роботи; проф. Олефіренко Т.О. – декан педагогічного факультету; проф. Андрусишин Б.І. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

З доповіддю декана Факультету можна ознайомитися тут….

   
© NPUROUNDER