5.04.2023

 

2023 освіта і наука пол 1 200 x 89На Факультеті соціально-політичних наук в онлайн-форматі відбулося пленарне засідання щорічної Звітно-наукової конференції студентів та аспірантів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова «Освіта і наука – 2023».
2023 освіта і наука пол 2 200 x 87З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан Факультету соціально-політичних наук, доктор історичних наук, професор Володимир ЄВТУХ та завідувач кафедри економіки та економічної освіти, доктор педагогічних наук, професор Олег ПАДАЛКА. Які у своїх промовах наголосили на тому, що науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Курсові, бакалаврські і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. Зазначили також, що результати досліджень мають бути апробованими у вигляді публікацій у періодичних виданнях та наукових збірниках, доповідях на наукових або науково-практичних конференціях тощо.
Модератор заходу – заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат політичних наук, доцент Анна КАРНАУХ.

2023 освіта і наука пол 3 200 x 90Результати наукових досліджень були презентовані кращими студентами-науковцями та аспірантами нашого факультету різних спеціальностей, зокрема:
Бунгеа Лілії Сергіївни «Політична довіра як один із основних чинників демократії», науковий керівник – доктор політичних наук, професор Остапенко М.А.
Вовк Богдана Юрійовича «Демократизація як основний напрямок модернізації. Специфіка демократичних процесів у сучасному світі», науковий керівник – ст. викладач Козенюк А.І.
Каленської Ярини Олександрівни «Пропаганда в засобах масової інформації в період інформаційної війни», науковий керівник - кандидат історичних наук, професор Черній Л.В.
Конько Ольги Олександрівни «Програмні цілі сучасних політичних сил консервативного спрямування», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.
Охват Сергія Анатолійовича «Теоретико-методологічні засади дослідження позашкільної освіти як засобу розвитку інтелектуальної обдарованості», науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент Матусевич Т. В.
Потапчук Анастасії Олегівни «Формування іміджу політичних лідерів України та Німеччини: порівняльний аналіз», науковий керівник - кандидат історичних наук, професор Черній Л.В.
Собченко Олександра Васильовича «Особливості формування та використання державного бюджету під час війни в Україні», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Бицюра Ю.В.
Стужук Анни Володимирівни «Історичні етапи формування політичної еліти в Україні», науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.
Чобітько Анжели Олександрівни «Збутова політика підприємств в Україні під час війни», науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Підопригора Л.А.
Хімерик Світлани Миколаївни «Інструменти агітації у виборчому процесі», науковий керівник – доктор політичних наук, професор Остапенко М.А.

З програмою щорічної звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2023» можна ознайомитися тут ….

 

   
© NPUROUNDER