27.04.2023

 

2023 соц пол мова 100 x 222З метою активізації спілкування іноземною мовою на Факультеті соціально-політичних наук для здобувачів 1 курсу (магістерського рівня) денної та заочної форми навчання спеціальності 054 Соціологія була прочитана відкрита лекція англійською мовою доктором історичних наук, професором, деканом Факультету соціально-політичних наук Володимиром Борисовичем Євтухом з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» на тему: «Соціальні проблеми молоді та шляхи їх вирішення в сучасних умовах».
На лекції також були присутні: завідувачка кафедри соціології та публічних комунікацій професор Черній Л.В. заступники декана факультету доцент Хоменко Н.В. та доцент Карнаух А.А.
Тематика лекції була цікавою та пізнавальною для слухацької аудиторії, адже розкривала питання, як наразі є значимими для нашого сьогодення та надважливими для формування майбутнього України.
Актуальність зростання темпів забезпечення викладання навчальних дисциплін іноземною мовою на різних етапах підготовки майбутніх фахівців є обов’язковою умовою успішної міжнародної співпраці з освітньо-науковою світовою спільнотою, як викладачів, так і студентів.

   
© NPUROUNDER